Komitety

Komitet Naukowy

Przewodniczący
prof. dr hab. med. Jarosław D. Kasprzak
prof. dr hab. med. Piotr Lipiec

prof. dr hab. med. Piotr Hoffman
dr n. med. Marek Maciejewski
dr n. med. Błażej Michalski
prof. dr hab. med. Edyta Płońska-Gościniak
prof. dr hab. med. Piotr Szymański
dr n. med. Ewa Szymczyk
dr n. med. Paulina Wejner-Mik
prof. dr hab. med. Marzenna Zielińska

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący
prof. dr hab. med. Piotr Lipiec

Członkowie:
dr Karolina Kupczyńska
dr n. med. Błażej Michalski
dr Filip Pawliczak
dr n. med. Ewa Szymczyk
dr n. med. Paulina Wejner-Mik

Podziel się na: