Komitety

Komitet Naukowy

Przewodniczący

prof. dr hab. med. Jarosław D. Kasprzak

prof. dr hab. med. Piotr Lipiec

 

dr n. med. Błażej Michalski

dr n.med. Ewa Szymczyk

lek. med. Dorota Nowosielecka

prof. dr hab. Marzenna Zielińska

dr hab. n. med. Marcin Fijałkowski

prof. dr hab. Edyta Płońska-Gościniak

prof. dr hab. n. med. Olga Trojnarska

 

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący

prof. dr hab. med. Piotr Lipiec

 

dr Dominika Filipiak-Strzecka

dr Karolina Kupczyńska

dr n. med. Błażej Michalski

dr n. med. Ewa Szymczyk