Komitety

Komitet Naukowy

Przewodniczący
prof. dr hab. med. Jarosław D. Kasprzak
prof. dr hab. med. Piotr Lipiec

 

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący
prof. dr hab. med. Piotr Lipiec

Członkowie:
lek. Kamila Cygulska
lek. Karolina Kupczyńska
dr n. med. Dominika Filipiak-Strzecka
dr n. med. Błażej Michalski
dr n. med. Ewa Szymczyk
dr n. med. Katarzyna Wdowiak-Okrojek
dr n. med. Paulina Wejner-Mik

Podziel się na: