Centrum Dydaktyczne
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Łódź, ul. Pomorska 251

Aula 1000 (I piętro)
budynek obok Instytutu Stomatologii