Program Forum Kardiologii Obrazowej

11.00 Otwarcie Konferencji
Jarosław D. Kasprzak, Piotr Lipiec
11.00 – 13.00 Z najwyższej półki – forum przypadków i nowych technologii
Sesja pod patronatem EACVI-HIT

Przewodniczący: Jarosław D. Kasprzak, Piotr Lipiec,
Błażej W. Michalski
11.00 – 11.10 Ciekawy przypadek
Błażej W. Michalski
11.10 – 11.20 Ciekawy przypadek
Ewa Szymczyk
11.20 – 11.40 Zintegrowany system echokardiograficzny w pracowni kardiologii inwazyjnej
Adam Koleśnik
11.40 – 12.00 Automation and web access in cardiac imaging – workflow made easy
Rolf Baumann
12.00 – 12.20 cSound – zobacz więcej w echo
Tomasz Ogonowski
12.20 – 12.40 Nowości w technikach obrazowania
Tomasz Grycewicz
12.40 – 13.00 Aplio iSeries – nowe spojrzenie na echokardiografię
Piotr Piwowarski
13.00 – 13.30 Przerwa
13.30 – 15.00 Obrazowanie w niewydolności serca
Przewodniczący: Marzenna Zielińska, Marcin Fijałkowski
13.30 – 13.50 Ocena funkcji skurczowej
Ewa Szymczyk
13.50 – 14.10 Ocena funkcji rozkurczowej
Jarosław D. Kasprzak
14.10 – 14.30 Pacjent z ostrą niewydolnością serca
Marzenna Zielińska
14.30 – 14.50 Zapalenie mięśnia sercowego
Marcin Fijałkowski
14.50 – 15.00 Dyskusja
15.00 – 15.20 Przerwa
15.20 – 17.00 Obrazowanie w wytycznych
Przewodniczący: Edyta Płońska-Gościniak, Olga Trojnarska
15.20 – 15.40 Kardiotoksyczność i leczenie nowotworów
Edyta Płońska-Gościniak
15.40 – 16.00 Migotanie przedsionków
Olga Trojnarska
16.00 – 16.20 Patologie przegrody międzyprzedsionkowej
Piotr Lipiec
16.20 – 16.35 Rola echokardiografii w ekstrakcji elektrod
Dorota Nowosielecka
16.35 – 16.50 Nowości w obrazowaniu – EuroEcho, ESC
Błażej W. Michalski
16.50 – 17.00 Dyskusja
17.00 Zakończenie Konferencji
Jarosław D. Kasprzak, Piotr Lipiec

POBIERZ PROGRAM (.PDF)