Punkty

Konferencja została włączona do kalendarza obowiązkowych szkoleń akredytacyjnych Sekcji Echokardiografii PTK.
Lekarz uczestniczący w Konferencji otrzymuje 50 punktów akredytacyjnych Sekcji Echokardiografii, a także 5 punktów edukacyjnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. nr 231/2004, poz. 2326 z późniejszymi zmianami).
Ratownik medyczny uczestniczący w Konferencji otrzymuje 2 punkty edukacyjne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775).

Podziel się na: